Chuyên mục “Sửa bài viết” sẽ đăng những bài viết của các bạn theo các đề thi IELTS WRITING, đã được giáo viên Homeschooling chỉnh sửa và nhận xét một cách kỹ lưỡng về: Ngữ pháp, cách sử dụng từ vựng, cách xây dựng ý tưởng…

1 2 3 6