DIRECTION ON A MAP Ielts listening

Direction on a Map

August 6, 2016 admin 0

Bạn đã biết cách làm dạng bài DIRECTION ON A MAP hiệu quả chưa? Tuy không phổ biến bằng các dạng khác như Multiple choice, […]

Table Completion and Form Filling

Table Completion and Form Filling

July 29, 2016 admin 0

Table Completion and Form Filling Trong phần thi Listening IELTS, dạng đề thi cơ bản thường gặp là Table Completion and Form Filling điền vào mẫu (Form […]

short-answer questions

Short-answer questions

June 6, 2016 admin 0

IELTS Listening – Short-answer questions Nếu được hỏi dạng câu hỏi nào khó nhất trong IELTS Listening thì quả thật rất khó trả lời. Bạn […]

1 2