[Ielts Speaking Part 2] TOPIC: WORK

Ielts Speaking Part 2: WORK TOPIC

Bạn đang là sinh viên, đang cố gắng học tập mỗi ngày để có một công việc tốt trong tương lai. Công việc mơ ước sau khi tốt nghiệp của bạn là gì? Riêng tôi thì chắc chắn đó chính là công việc giảng dạy rồi.

Work 
Describe the job you would most like to have.
You should say:
• What this job would be
• Where you would work
• Which qualifications you would need
And explain why you would like to have this job most.

SAMPLE SPEAKING

VOCABULARY 
passionate interest: niềm thích thú mãnh liệt
come to think of it: khi nghĩ về nó
dauntlessly: cương quyết, mạnh mẽ
scold: la mắng
delinquent: đứa trẻ hư
a source of endless motivation: nguồn cảm hứng bất tận
highly demanding: yêu cầu rất lớn
pedagogical skills: kĩ năng sư phạm
proficient language competency: khả năng ngôn ngữ thành thạo
disciplinary problems: vấn đề kĩ luật
unfair view: cái nhìn không công bằng
dead-end job: công việc bế tắt
optimistic: lạc quan

Chúc các bạn ôn luyện Ielts thật hiệu quả!

Võ Minh Sử – Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling 
Let’s square the circle
vominhsu.com
(www.homeschooling.edu.vn
www.lamchuielts.com )