Sáo ngữ trong Writing phần 2

[Ielts Writing] Sáo ngữ trong writing Phần 2 
Mời bạn theo dõi nhé.

LỘ TRÌNH IELTS
================
|| = IELTS ĐÒN BẨY =||
– Lớp IELTS Orientation – định hướng xây dựng nền tảng kiến thức học thuật (từ vựng, cấu trúc, kỹ năng paraphrasing)
– Lớp IELTS Exploration – khai thác và áp dụng ý tưởng cho những đề tài khoa học xã hội
– Lớp IELTS Intention – khai thác và áp dụng ý tưởng cho những đề tài khoa học tự nhiên; nâng cao khả năng suy luận và xử lý ngôn từ theo ngữ cảnh
==================================
|| = IELTS HÀNH ĐỘNG =||
– Lớp IELTS Exam – phân tích kỹ năng và mẹo làm bài cho 4 kỹ năng
– Lớp IELTS Practice Session – tiếp cận và giải đề thi mẫu

Chúc các bạn ôn luyện Ielts thật vui!
Võ Minh Sử -Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling
www.vominhsu.com
#LuyệnIEltsHomeschooling
#Ieltsvocabulary 
#LuyệnIelts