Học cách diễn đạt ấn tượng trong tiếng Anh – bài 12

====> Hôm nay các bạn như thế nào? Cùng bổ sung vào tủ kiến thức của mình bài học diễn đạt hôm nay nhé. <====

IDIOMATIC EXPRESSIONS 12

 1. hands off: tránh xa

–> You, hands off my girl.

 1. dash off: viết nhanh

–> He dashed off a short note to his friend.

 1. yummy: ngon

     * You said it: Bạn nói đúng đó.

–> ‘This cake is yummy.’ –‘You said it.’

 1. last but not least: cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng  
 1. Easier said than done: Nói dễ hơn làm.
 1. burn the midnight oil: thức khuya làm việc

–> If you burn the midnight oil night after night, you’ll probably become ill.

 1. This is no laughing matter: Đây không phải là chuyện đùa

–> This is no laughing matter. If you don’t pass the test, you’re not going to graduate.

 1. one at a time: mỗi lần 1 người
 1. pad the bill: ‎tính thêm tiền

–> How could this restaurant bill be so expensive? I wonder if the waiter padded the bill!

 1. hit: tạt ngang qua

–> Remember to hit the grocery store on the way home and buy me something to drink.

 1. high paycheck: lương cao

–> She quitted a job with high paycheck because it made her stressed.

 1. act up: gây phiền toái

–> My friend has not been studying anything for today because her niece always acted up her.

 1. vie with sb for sth: cạnh tranh một cách quyết liệt với ai về điều gì

–> Magaret vied with Mandy for Music champion cup.

 1. be really a chip off the old block: đứa con giống bố hoặc mẹ như tạc

–> He is really a chip off the old block.

 1. at one time: xưa kia  
 1. beyond one’s reach: khó khăn cho ai

    *out of reach: không dễ dàng cho ai

–> Cody: ‘You know, becoming an idiot is beyond my reach as well as a smart person is out of reach for you. So, do you think we should change the roles?’

 1. go to the whole way: làm đến nơi chến chốn

–> You can believe in me. I am a kind of person who goes to the whole way everything I promised.

Chúc các bạn ôn luyện Ielts thật vui!
Võ Minh Sử -Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling
www.vominhsu.com
#LuyệnIEltsHomeschooling
#Ieltsvocabulary 
#LuyệnIelts