Học cách diễn đạt ấn tượng trong tiếng Anh – bài 6

Nghỉ lễ không quên trang bị cho mình 1 vài câu diễn đạt tiếng Anh ấn tượng nhé các bạn. 😀 😀

IDIOMATIC EXPRESSIONS 06

1. an early bird: người luôn đến sớm/dậy sớm
-> He is always the first person to be in the office. He is an early bird.
2. vanish into thin air: không cánh mà bay
-> Since I got married, the money I earn seems to vanish into thin air.
3. under construction: đang được xây/sửa
-> We cannot travel on this road because it is under construction.
4. Easy come, easy go: Cái gì dễ đến thì dễ đi.
5. Two heads are better than one: Hai cái đầu hơn một.
*Too many cooks spoil the broth: Nhiều đầu bếp quá làm hỏng nồi xúp.
6. be caught red-handed: bị bắt quả tang
->Two thieves were caught red-handed breaking into a house.
7. fruit: người (nam) õng ẹo, ẻo lả
-> I think that guy is a fruit.
8. between the devil and the deep blue sea: tình thế tiến thoái lưỡng nan
-> I am now between the devil and the deep blue sea.
9. fish for a compliment: cần được khen ngợi
-> Today Lauren showed me one of the paintings she made. You should have heard her talk for an hour about what a great job she did. She was definitely fishing for a compliment.
10. a back-handed compliment: một lời khen nhưng lại có ý nghĩa chê bai
-> It’s better if you criticized your children mistakes directly instead of gave them a back-handed compliment.
11. stump on: làm cho rối tung lên
-> Cody blew smoke such a lot of calculation questions that Zack was stumped on. Mathematic is not his strength.
12. a bash/blowout: một buổi tiệc linh đình
-> We had a huge bash/blowout last night with a band.
13. put up with sb/sth: chịu đựng
-> How stupid you are! I don’t know why I put up with you.
14. You could have knocked me down with a feather: Chuyện vậy mà cũng xảy ra được hả (Tôi thật sự rất ngạc nhiên).
15. odds and ends: những thứ lặt vặt
16. call forth one’s talents: đem hết tài năng của mình (để làm gì)
-> John called forth his talents to devote for that company. But when he had to ask for leave because of illness, they fired him.
17. chill sth with sb: vạch trần
-> I will never forget the day she chilled my faults with everybody.

Chúc các bạn học Ielts thật vui!
#LuyệnIEltsHomeschooling
#Ieltsvocabulary
#LuyệnIelts
Võ Minh Sử -Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling
www.vominhsu.com