Học từ vựng Ielts mỗi ngày chủ đề GENETIC ENGINEERING

Khoa học luôn mang lại những đề tài hóc búa, không thân thiện bởi thường xuyên liên quan đến những nghiên cứu như biến đổi gen, vắc xin, lai tạo, … Nhưng khó mấy các bạn cũng phải cố gắng vì kỳ thi Ielts trước nay vẫn không trừ ra chủ đề này đâu nhé. Bài chia sẻ lần này giúp bạn thực hành nhiều từ vựng có liên quan đến Khoa học di truyền. Bạn có thể gọi Genetic Engineering bằng hai tên gọi khác là Genetic Modification và Genetic Manipulation.
 
#Topic Vocabulary: GENETIC ENGINEERING
 
1. modern biotechnology
-> công nghệ sinh học hiện đại
2. recombinant DNA technology
-> công nghệ DNA tái tổ hợp
3. the precise tailoring of crops by direct genetic manipulation
-> thay đổi mùa vụ bằng phương pháp biến đổi gen
4. conventional crops
-> những cây trồng truyền thống
5. old and haphazard processes of hybridization
-> những quy trình nhân giống bừa bãi và lạc hậu
6. selective breeding
-> sự gây giống có chọn lọc
7. resistance to insect, fungal and viral pests
-> sức đề kháng đối với vi rút, nấm và côn trùng gây hại
8. to require pesticides
-> đòi hỏi thuốc trừ sâu
9. to increase yields
-> tăng sản lượng
10. to enhance nutritional value
-> nâng cao giá trị dinh dưỡng
11. to object to genetically modified foods
-> phản đối thực phẩm biến đổi gen
12. potential risks to human health and the environment
-> những nguy cơ đối với sức khỏe con người và môi trường
13. food manufacturers
-> những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm
14. genetic manipulation is unnatural
-> biến đổi gen là điều trái tự nhiên.
15. salads concocted from weeds
-> món rau trộn được chế biến từ cỏ dại
16. to stimulate pest resistance
-> kích thích sức đề kháng đối với sinh vật phá hoại mùa màng
17. GM crops contain their own insecticide
-> các loại cây trồng biến đổi gen chứa sẵn trong mình chất diệt sâu bọ.
18. spraying becomes unnecessary
-> việc phun thuốc trừ sâu trở nên không cần thiết.
19. GM food is neither toxic nor allergenic
-> thực phẩm biến đổi gen thì không độc hại cũng không gây dị ứng.
20. mandatory labelling of GM food
-> việc dán nhãn bắt buộc dành cho thực phẩm biến đổi gen
21. opposed to genetic engineering
-> phản đối kỹ thuật di truyền
22. to adopt GM crops
-> canh tác cây trồng biến đổi gen
23. the prospect of lower chemical costs
-> triển vọng giá thuốc hóa học giảm
24. organic produce
-> sản phẩm sạch
25. a matter of consumer preference
-> vấn đề về sự ưa chuộng của người tiêu dùng
26. agricultural biotechnology
-> công nghệ sinh học nông nghiệp
27. obvious consumer benefits
-> những lợi ích hiển nhiên dành cho người tiêu dùng
28. virus resistance makes plants less susceptible to diseases
-> sức đề kháng đối với vi rút khiến cây trồng ít bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh.
29. genetically engineered vaccines
-> những loại vắc xin biến đổi gen
30. vaccines are less effective at triggering antibodies
-> vắc xin ít hiệu quả hơn trong việc kích thích kháng thể.
31. the vaccines must be repeated frequently
-> việc tiêm vắc xin phải được lặp lại thường xuyên.
 
***Việc sử dụng kỹ thuật biến đổi cấu trúc vật liệu di truyền cũng gặp phải không ít sự tranh cãi. Một ví dụ điển hình là người ta cho rằng việc phát triển cây trồng biến đổi gen sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?***
 
#Positives of Genetic Engineering
 
1. Genetic engineering is the practice of manipulating the genes of an organism
-> Công nghệ di truyền là việc biến đổi hệ gen của một tế bào sống
2. It is used to produce crops that are more resistant to insects and diseases
-> Nó được dùng tạo ra giống cây trồng có sức đề kháng tốt hơn với côn trùng và bệnh
3. Some genetically modified crops grow more quickly
-> Vài giống cây trồng được biến đổi gen lớn nhanh hơn
4. Some drugs and vaccines are produced by genetic engineering
-> Một vài loại thuốc và vắc-xin được tạo ra bởi công nghệ di truyền
5. It may become possible to change human’s genetic characteristics.
-> Việc biến đổi đặc tính di truyền của con người có thể trở nên khả thi
6. Scientists may use genetic engineering to cure diseases.
-> Các nhà khoa học có thể dùng công nghệ di truyền để chữa bệnh
7. Inherited illnesses would no longer exist
-> Các bệnh di truyền sẽ không còn nữa
8. Genes could be changed before a baby is born
-> Người ta có thể biến đổi hệ gen trước khi đứa trẻ được sinh ra
9. It could also be possible to clone human organs
-> Việc nhân giống vô tính các cơ quan của con người cũng có thể thực hiện được
10. We could all have body part replacement
-> Tất cả chúng ta đều có thể có những phần cơ thể được thay thế
11. Humans could live longer, healthier lives
-> Con người có thể sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn
 
#Negatives of Genetic Engineering
 
1. There are ethical concerns about human genetic engineering
-> Có những vấn đề đạo đức liên quan tới công nghệ di truyền
2. Parents might want to choose their children’s characteristics
-> Cha mẹ có thể sẽ muốn chọn những đặc tính của con cái họ
3. This would be unnatural
-> Đây là điều trái với lẽ thường
4. It would be unacceptable in most religions
-> Hầu hết các tôn giáo sẽ không chấp nhận việc này
5. Soldiers could be cloned from the genes of the strongest people
-> Binh lính có thể được nhân bản vô tính từ hệ gen của những người khỏe mạnh nhất
6. Clones might be used like robots to do certain jobs
-> Nhân bản vô tính có thể được dùng như người máy vào những công việc nhất định
7. Society and human evolution would change completely
-> Sự phát triển của con người và xã hội sẽ hoàn toàn thay đổi
8. Currently, human genetic engineering is prohibited
-> Hiện tại, công nghệ di truyền trên con người đang bị cấm
 
#Genetically-Modified (GM) Foods: Advantages
 
1. Farmers can produce crops that grow bigger and faster
-> Nông dân có thể sản xuất những giống cây trồng phát triển nhanh hơn và to hơn
2. Some GM crops are more resistant to disease or insects
-> Cây trồng biến đổi gen có sức đề kháng tốt hơn đối với bệnh tật và côn trùng
3. This could be important for food production in developing countries
-> Điều này quan trọng đối với ngành sản xuất thực phẩm ở các nước đang phát triển
4. Faster growing cereals, fruit and vegetables will mean more profit
-> Ngũ cốc, trái cây và rau củ lớn nhanh hơn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn
5. GM foods can be modified to look perfect
-> Thức ăn biến đổi gen có thể được thay đổi để có vẻ ngoài hoàn hảo
6. They may be more attractive to customers
-> Chúng sẽ trở nên bắt mắt hơn đối với khách hàng
 
#Genetically-Modified (GM) Foods: Disadvantages
 
1. There may be risks involved in the genetic engineering of foods.
-> Có thể có những rủi ro đi kèm với công nghệ di truyền ở thực phẩm
2. GM crops might change whole ecosystems
-> Cây trồng biến đổi gen có thể làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái
3. Food chains could be broken if crops are resistant to predators
-> Chuỗi thức ăn sẽ bị phá vỡ nếu cây trồng có thể chịu được sự tấn công của thú ăn thịt
4. Organic foods are produced without chemicals or genetic modification
-> Thực phẩm hữu cơ được sản xuất không có hóa chất hoặc sự biển đổi gen
5. Organic farming may be slower and more expensive
-> Việc trồng trọt các thực phẩm hữu cơ có thể sẽ chậm hơn và đắt đỏ hơn
6. However, the environment is not damaged by fertilizers or pesticides.
-> Tuy vậy, môi trường sẽ không bị tổn hại bởi phân bón hoặc thuốc trừ sâu
 
****Bây giờ bạn thử tổng hợp lại một vài quan điểm để có riêng cho mình một bài nói-viết ấn tượng đi nào. Bạn thấy bài nào vận dụng từ vựng Ielts chủ đề Genetic Engineering hiệu quả hơn trong 2 bài dưới đây?
 
The precise tailoring of crops by direct genetic manipulation is one of many breakthroughs of modern biotechnology. Thanks to recombinant DNA technology, farmers can now forget about conventional crops with low agricultural productivity or the old and haphazard processes of hybridization. New crops are being designed to have resistance to insect, fungal and viral pests, which consequently require no pesticides and increase yields. These kinds of crops are also proved to enhance nutritional value. However, skeptics still object to genetically modified foods due to the so-called potential risks to human health and the environment.
Nowadays, the emerging of Genetically Modified Food, or GMF, has changed significantly the practice of farming. For one thing, since GM crops contain their own insecticide, which means virus resistance makes plants less susceptible to diseases. This leads to a fact that spraying becomes unnecessary, thanks to which farmers can save a considerable amount of money for this. Furthermore, GM food is neither toxic nor allergenic and this is great news for both peasants when they can proudly declare their crops of safe, organic produce. Despite these benefits, consumers still hesitate to choose these products due to a matter of consumer preference as the name GMF still puts the house-makers unease.
 
Chúc các bạn ôn luyện Ielts thật hiệu quả!
#LuyệnIEltsHomeschooling
#Ieltsvocabulary
#LuyệnIelts
Võ Minh Sử -Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling
www.vominhsu.com