Học cách diễn đạt ấn tượng trong Tiếng Anh – Bài 3

Hôm nay mời các bạn cùng tham khảo những mẫu câu dưới đây để cùng trau dồi và cải thiện khả năng giao tiếp Tiếng Anh thành thạo nhé!

IDIOMATIC ESPRESSIONS 03

 1. back and forth

đi đi lại lại –  I travel back and forth between District 9 and District 1.

 1. safe and sound

bình an vô sự – The children arrived home safe and sound.

 1. rain or shine

dù nắng hay mưa – Don’t worry, honey. I’ll be there rain or shine.

 1. a stone’s throw away

ở gần –  Her house is just a stone’s throw away from mine.

 1. When the cat’s away, the mice will play

Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.

 1. a feather in my cap

niềm tự hào – Getting a new client was really a feather in my cap.

 1. dry run

tổng dợt lần cuối –  Let’s do a dry run before the performance tomorrow.

 1. slip my mind

quên bẵng đi –  I meant to go to the post office on my way to work, but it slipped my mind.

 1. let out all the stops

chơi xả láng – Whenever Sharon gives a party, she lets out all the stops.

 1. burst into tears

bật khóc –  After listened her friend’s blames, Maria burst into tears.

 1. It’s possible but it’s unlikely

Về mặt nguyên tắc thì được nhưng khó thành hiện thức lắm.

 1. Low five!

Cũng là đập tay nhưng 2 tay của 2 người đối diện lúc này lại ở vị trí thấp ngang thắt lưng

 1. care for

chăm sóc

 1. two heads are better than one

đông tay vỗ nên kêu 

 1. upside down

rũ xuống –  When is a flag hung up upside down, it is an internationally recognized symbol of distress.

 1. come into use

được đưa vào sử dụng

gone out of use

không được sử dụng nữa

When imported milk was come into use, home product milk was gone out of use.

 1. fight to the finish

đấu tranh đến cùng – He fought to the finish even though he knew he could be killed.

Chúc các bạn ôn luyện Ielts vui vẻ!
#LuyệnIEltsHomeschooling
#Ieltsvocabulary 
#LuyệnIelts
Võ Minh Sử -Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling
www.vominhsu.com