Học cách diễn đạt ấn tượng trong tiếng Anh – Bài 1

Thật ra tiếng Anh cũng vay mượn một số cách diễn đạt của nước khác để làm phong phú thêm ngôn ngữ của mình. Việc hiểu nghĩa và biết cách sử dụng các từ hoặc cụm từ vay mượn này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình học. Nếu có thể, bạn hãy sử dụng các cách diễn đạt dưới đây vào bài luận của mình để góp phần gây ấn tượng cho người đọc.

IDIOMATIC EXPRESSIONS 01

 1. A little bird told me/Word leaked out that…: Có người bật mí cho tôi biết/Nghe phong phanh là…
 1. rack my brains: suy nghĩ nát óc – I racked my brains all afternoon, but couldn’t remember where I met her.
 1. pass away: qua đời
 1. Many men, many minds: Chín người, mười ý.
 1. One robin/sparrow does not make a spring: Một con én không làm nên mùa xuân.
 1. fulfill certain criteria: đáp ứng 1 số tiêu chuẩn nhất định – The product had to fulfill certain criteria before it was approved for production.
 1. hit the nail on the head – nói trúng phóc – You hit the nail on the head. My girl just said good-bye to me yesterday.
 2. a sixth sense: giác quan thứ 6 – Lisa has a sixth sense for directions.
 1. make cracks about: nói xấu – If you make cracks about my friend, I’ll never speak to you again.
 1. go into a free fall: tuột dốc – Since the world economy went into a free fall, a number of the unemployed have been increasing.
 1. pander to / indulge / satisfy one’s every whim: tùy hứng
 1. Let’s wing it!: Cứ tùy cơ ứng biến vậy! – Do you have any idea for this situation? – Not yet! Let’s wing it!
 1. hold up: hoãn lại – It is going to rain. Let’s hold up the game until the noon.
 1. Better late than never: trễ còn hơn không
 1. shed light on: loé ra, to revenge oneself for: trả thù – An evil idea shed light on her brain. She decided to revenge herself for his faithlessness.
 1. break into perspiration: toát mồ hôi hột – That situation makes me break into perspiration.
 1. exert yourself: cố gắng/nỗ lực – You have to exert yourself more if you want to improve your score.

Chúc các bạn ôn luyện Ielts vui vẻ!
#LuyệnIEltsHomeschooling
#Ieltsvocabulary 
#LuyệnIelts
Võ Minh Sử -Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling
www.vominhsu.com