Kết quả Ielts Vượt kỳ vọng với lớp 1 kèm 1 của bạn Thanh Mai

ielts-1-kem-1-chat-luong-vươt-troi

Em cũng chưa tính đi nên không có luyện trước, giờ Dì em gọi về làm hồ sơ gấp, nên em cũng không biết làm sao, nhờ Thầy giúp em đạt 5.0 thôi.

Bằng sự tiếp thu nhanh và rất chăm chỉ với các bài tập được đưa ra, dưới sự hướng dẫn trong lớp 1 kèm 1 của thầy Võ Minh Sử, bạn Thanh Mai đã đạt band 6.0 chỉ trong 24 buổi học liên tục tầm hơn 1 tháng, và đây là kết quả các skill.

ielts-1-kem-1-chat-luong-vươt-troi