WRITING TASK 2 – IDIOMATIC EXPRESSIONS 03

Chúng ta tiếp tục bài số 3 của Writing Task 2 – Idiomatic Expressions nhé.

  1. She has put her heart and soul to transcend the others in study performance.

Cô ấy cố hết sức vược qua những người khác về thành tích học tập.

  1. Let’s translate our ideas into action!

Hãy biến những ý tưởng của chúng ta thành hành động!

  1. She not only made a name for herself but also the whole of Vietnam.

Cô ấy không những mang lại vinh quang cho bản thân mà còn cho dân tộc Việt Nam.

  1. Smartphones have become an article of dress without which we feel unconfident.

Điện thoại đã trở thành một vật trang sức, chúng ta thấy thiếu tự tin khi không có nó.

  1. Obesity is a direct sequela of binging fast food among teenagers.

Béo phì là hậu quả tất yếu từ việc ăn uống vô độ thức ăn nhanh trong giới trẻ.

  1. He is the backbone of the team.

Anh ta là trụ cột của cả đội.

  1. There is a high chance of an early grave among smokers.

Người người hút thuốc có nguy cơ chết sớm rất cao.

  1. This is a win-win situation for both employers and employees.

Điều này có lợi cho cả đội bên: chủ và người lao động.

  1. He comes back to see us at regular intervals.

Anh ấy vẫn đều đặn trở lại thăm chúng tội.

  1. The singer has been welcomed with open arms at the airport.

Ca sĩ đã được chào đón nồng nhiệt tại phi trường.

Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại!