IELTS WRITING TASK 2 – IDIOMATIC EXPRESSIONS

WRITING TASK 2 – IDIOMATIC EXPRESSIONS

Bên cạnh việc làm thế nào thể hiện cho đúng những từ học thuật (academic words) trong IELTS Writing Task 2 thì việc chọn lựa lối diễn đạt đặc ngữ (idiomatic expressions) có thể được xem là phương pháp hữu hiệu để tăng Band Score nhất là những bạn đang hướng từ thang điểm 7.0 trở lên. Khó khăn không nằm ở chỗ học để hiểu nghĩa những thuật ngữ này mà phải làm sao làm cho chúng hợp lệ tương ứng với từng ngữ cảnh cụ thể. Trong bài viết này tôi xin giới thiệu ý nghĩa và ví dụ tình huống của những từ ngữ thuộc thể loại này để các bạn có thể tự mình vận dụng vào trong những topic khác nhau của bài viết. (Nội dung bài viết sẽ được trình bày một cách ngẫu nhiên và giới hạn cho mỗi bài viết là 10.)

  1. There has been a considerable rise in the start-up among young people.

Có một sự gia tăng đáng kể hình thức start-up trong giới trẻ.

  1. All safety precautions should be taken.

Cần xem xét đến cảnh báo về an toàn.

  1. They make headlines in newspaper about this product.

Họ quảng cáo rầm rồ trên báo.

  1. Our products, sooner or later, will reach the headlines.

Sớm muộn gì thì sản phẩm của chúng ta cũng trở nên phổ biến.

  1. Forbidden fruits taste sweeter.

Thường thì cái gì càng cấm thì người ta càng thích làm.

  1. Although they are put under strict supervision, they still do in hiding.

Dù được giám sát chặt chẽ, nhiều người vẫn lén lút thực hiện.

  1. The government should put an outright ban on vending along the sidewalk.

Chính quyền nên cấm triệt để việc bán hàng rong lề đường.

  1. To meet the required, legal safety standards is not easy.

Để có thể đáp ứng những chuẩn mực an toàn mà luật pháp đề ra thật không dễ.

  1. Each deceased soldier has helped to bring name and fame to the country.

Mỗi người lính ngã xuống đã góp phần mang lại vinh quang cho dân tộc.

  1. The ultimate aim is for the name of the country to shine in the whole world.

Mục tiêu sau cùng là làm sao đất nước này rạng danh trên toàn thế giới.

 

Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại!

Võ Minh Sử – Chủ sáng lập Homeschooling English Center.