Chiến lược làm MATCHING LISTS And PHRASES

IELTS READING – MATCHING LISTS and PHRASES

Câu hỏi dưới hình thức ghép thông tin (matching practice) có tần số xuất hiện tương đối cao so với các kỹ năng còn lại. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là muốn hoàn thiện nó các bạn cần làm tốt khâu đọc lướt (skimming and scanning) bởi thông tin dày đặc và việc tìm kiếm một hay hai thông tin đòi hỏi khả năng quan sát và xử lý từ/ngữ phải tốt. Thứ hai, câu hỏi dạng này khai thác một cách triệt để paraphrasing skills bởi sau khi bạn đã xác định vị trí thông tin cần tìm mà năng lực diễn giải không cao thì cũng không dễ tìm ra đáp án đúng. Những dạng phổ biến mà chúng ta thường bắt gặp có thể liệt kê: Matching information, Matching headings to the paragraphs, Matching names/dates to the ideas. Trong bài chia sẻ lần này tôi xin giới thiệu thêm một dạng nữa là Matching lists and phrases.

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI MATCHING LISTS and PHRASES

Thông tin thể hiện trong câu hỏi dạng này thường tập trung vào số liệu (fact), tham chiếu (reference), nhân quả (cause-effect), tầm quan trọng (importance) hay đơn giản chỉ là sự miêu tả (description). Một sự thật hiển nhiên là số câu statements bao giờ cũng nhiều hơn lượng nội dung thông tin cần ghép.

 • Đọc lướt qua danh sách tất cả statements
 • Xác định keywords trong tất cả statements
 • Đặc biệt lưu ý những danh từ tập thể (collective nouns) như organization, committee, family, colony, … bởi những danh từ này thường chứa đựng nhiều hơn một thông tin
 • Những danh từ số nhiều (plural nouns) thường bao phủ thông tin cả đoạn và đóng vai trò như một heading
 • Xác định những điểm giống (similarities) và khác (differences) trong tất cả các statements. Điều này rất quan trọng khi nhiều hơn một statements chứa đựng cùng một thông tin
 • Bắt đầu đọc lướt để xác định vị trí phù hợp, nếu có nhiều hơn một vị trí thì đừng nên dừng lại mà chỉ đánh dấu và tiếp tục
 • Ghép nối thông tin với từ vựng đã được diễn giải (paraphrased words)

BÀI TẬP THỰC HÀNH: MATCHING LISTS and PHRASES

*** Some people are concerned about the influence the computer has, and will continue to have, on our daily communications. Dire pictures have been drawn of pale, overweight adolescents gazing myopically at a monitor and gnawing at cold potato chips, while the rest of the world plays in the sunshine outside. The pessimists see these young people retreating into isolation, unable to communicate with people, their total lack of social skills the direct results of their mastery of the computer, which they use for games, but not for communication.

There is another very different picture. Although there will undoubtedly be some people who cannot bear to leave the screen, the vast majority of people use the computer as a means of communication with others. People e-mails friends in faraway countries, and the reply is swift and, usually succinct. In fact, the very nature of communication by e-mail is somehow casual. Writer A sends a message of, say, four paragraphs. Writer B responds paragraph by paragraph, picking out the points which seem to be important, and responds. Writer A can quickly ensure that Writer B has understood the message. Swift, accurate communication has occurred, with a great saving of paper. There is no checking back into old letters to see what was said in the first place, and there is little to forget.

If email communication is quick, convenient, and casual, the chat room is quicker and wilder. This is conducted in real time, which means that people can contact each other and type messages, frequently misspelt in their hurry, exchanging views around the world. The language used is brief and to the point, communication of the idea being the supreme goal. There was a time when jokes traveled around the world when international telephone operators shared them during the long, boring night shifts. These old jokes took about twelve hours to become current elsewhere. Today a joke can be in cyberspace as soon as it has been invented.

The benefits of communication through cyberspace are immense, and for some people it will break their isolation rather than increase it. Consider a frail older person who finds the idea of an international flight daunting, but who has friends in another country. This person can quickly establish contact through the email, and can be fully aware of her friend’s daily doings. This can be made easier as screens are enlarged and keyboards modified, but the breaking down of isolation of the old and disable is well worth the effort to improve the machinery. We should also think of the immense value of email and Internet communication to people living in remote or isolated areas.

There is a negative side to all of this. Whilst most people use their computers honestly, there are some who use the innate anonymity of cyberspace cruelly. These people may represent themselves as something they are not; it can be innocent as pretending to be one’s own sister, or as vicious as gaining the confidence of correspondents with a view to robbing them. Confidence tricksters use computers too.

Communication through the Internet is here to stay. If we are to thrive as a society we must make sure that this tool is available to as many people as possible, so that we do not develop pockets of our community who are cut off from the knowledge of the Net***.

Match the social effects (1-7) with the cause (A-E). There may be more than one cause for a social effect.

 1. Adolescents become isolated
 2. Young people lack social skills
 3. People contact each other quickly and accurately
 4. Swift transmission of ideas, information
 5. Isolation is broken for old people
 6. Isolation of people in remote areas is reduced
 7. Computer users may be misled
 1. Anonymity of cyberspace
 2. Use of computers for games
 3. Keyboards are modified, screens enlarged
 4. Use of email
 5. Use of chat line

ANSWERS (MATCHING LISTS and PHRASES)

1&2: B – Nếu tinh ý bạn sẽ dễ dàng nhận ra cả hai câu hỏi 1&2 đều có chung đối tượng là adolescents và young peoplepara.1 lần lượt diễn giải thông tin còn lại là isolation thay cho isolated; lack (v) social skills được thay thế total lack (n) of social skills

3, 4 & 6: D + E – thông tin cả ba câu này đều có liên quan đến emailchat line. Para.2 giúp bạn tìm thấy sự thay đổi từ loại của quicklyaccurately thành quickaccurate, trong khi para.3, swift đã được tìm thấy ở một hình thức khác là quickerwilder. Para.4 đề cập đến việc tháo bỏ tình trạng cô lập dành cho những người sống ở những khu vực xa xôi (isolation is reduced in remote areas) thông qua việc sử dụng the immense value of email

5: C + D – một lần nữa para.4 cùng lúc nhắc đến emailkeyboardbroken được paraphrased thành the breaking down

7: A – bạn dễ dàng nhận ra anonymity được trình bày trong para.5 misled được thể hiện thông qua một loạt các từ có liên quan như cruelly, pretend, vicious, robconfidence tricksters

Thông qua bài tập thực hành này, điểm duy nhất các bạn cần lưu ý là việc một đoạn lại chứa hơn một thông tin và điều này dẫn đến việc nhiều statements cùng chia sẻ một hoặc nhiều thông tin cùng lúc. Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại!

 1. D, E
 2. D, E
 3. C, D
 4. D, E
 5. A

Tôi vừa trình bày với các bạn về chiến lược làm dạng bài: Matching lists and phrases, cũng như bài tập mẫu và phân tích câu trả lời cho dạng bài Matching lists and phrases, các bạn đã sẵn sàng rèn luyện cho dạng bài tập này chư?

Võ Minh Sử – Chủ sáng lập Homeschooling English Center