HOBBY and INTEREST (Ielts Speaking)

HOBBY and INTEREST: Mỗi người một tính cách thì đương nhiên sở thích cũng phải mang tính cá biệt, không ai giống ai là câu cửa miệng (household word) mà chúng ta hay nói. Nói đến sở thích là phải đề cập đến những hoạt động mang tính giải trí trong những lúc rảnh rổi. Nhưng liệu có bao nhiêu bạn đang ngồi đọc bài biết này biết được sở thích mà mình đang có nó thuộc loại hay nhóm nào hay không? Thông thường, sở thích cá nhân sẽ được xếp vào ba nhóm:

 • Casual leisure activities: bao gồm những thói quen mang tính nhất thời, ít hoặc không có sự chuẩn bị
 • Serious leisure activity: bao gồm những hoạt động xuất phát từ niềm đam mê thật sự, có kế hoạch và sự theo đuổi mong đạt được thành quả như kế hoạch vạch ra ban đầu
 • Project-based leisure activity: là một sở thích hay niềm đam mê chỉ đến một lần trong đời (a one-off)

NHỮNG LỜI MỜI HAY ĐỀ NGHỊ

Một lúc nào đó bạn có nhã ý mời bạn bè, người thân tham gia hoặc thưởng thức một cái gì đó, những câu hỏi bân dưới sẽ giúp bạn.

 • What are you doing tonight/at the weekend?
 • Are you doing anything tonight?
 • What are you up to this evening?
 • Have you got anything special/exciting on this weekend?
 • Shall we go out and see …?
 • Do you fancy + V-ing?
 • Let’s go out for …

NHỮNG SỞ THÍCH HÀNG NGÀY

Sở thích của bạn có nằm trong danh sách bên dưới, nếu không bạn vui lòng tự mình điền vào để phong phú thêm các hoạt động nhé.

 • Reading
 • Watching TV
 • Family Time
 • Going to the movies
 • Fishing
 • Playing computer games
 • Gardening
 • Walking
 • Exercising
 • Listening to music
 • Shopping
 • Traveling
 • Sleeping
 • Socializing
 • Doing housework
 • Bicycling
 • Playing Cards
 • Cooking
 • Eating Out
 • Dating Online
 • Swimming
 • Camping
 • Writing
 • Motorcycling
 • Taking care of animals
 • Bowling
 • Painting
 • Dancing
 • Doing volunteer work

TÔI RẤT THÍCH …

Vậy sau khi lướt qua danh sách trên bạn có thấy thích các hoạt động? Nếu có, bạn hãy nói theo cách bên dưới nhé.

 • I am really interested in …
 • I am very keen on …
 • I am absolutely obsessed with …
 • I am crazy about …
 • I am a big fan of …
 • I like + V-ing
 • I never thought I get into …

SỞ THÍCH CỦA BẠN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PLAY, DO, GO, HAY COLLECT?

Điều này lắm lúc làm khó cho bạn trong cách diễn đạt nhưng rất tiếc hoạt động nào thì động từ đó.

PLAY chess

computer games

cards

a musical instrument

DO crosswords

jigsaws

an evening course

GO Go to the park

the beach

the zoo

Go for a walk

a drive

a swim

Go + V-ing shopping

fishing

hiking

COLLECT coins

stamps

antiques

postcards

old photographs

LƯU Ý

 1. Khi bạn bắt đầu một sở thích lần đầu tiên: to take up
 2. Khi bạn từ bỏ một thói quen: to give up

Ví dụ: I took up tennis when I was fifteen, but I gave it up last year.

CÂU HỎI THẢO LUẬN (hobby and interest)

 1. Do you have a hobby? If so, what is it?
 2. How long have you had this hobby?
 3. Is it an expensive hobby?
 4. Why do you like it?
 5. How much time do you spend on your hobby?
 6. Is it a common hobby in your country?
 7. Could you write down three other common hobbies in your country?

Sau khi tôi chia sẻ, bạn đã thấy hứng thú với chủ đề Hobby và Interest chưa? 

Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại!