VERBS OF PREDICTION trong Writing task 1

WRITING TASK 1 – VERBS OF PREDICTION

Bài chia sẻ lần trước về verb of movement bạn có dịp làm quen với những xu hướng chuyển động chung trong Writing Task 1, lần này chúng ta cùng nhau nghiên cứu từ vựng và cấu trúc dành cho tình huống DỰ ĐOÁN: verbs of prediction. Thông thường, các bạn được yêu cầu báo cáo những số liệu đã hoàn tất nên cấu trúc duy nhất được sử dụng là Simple Past, nhưng đôi khi bên cạnh các thông kê có sẵn Writing Task 1 còn có một phần phụ thêm để nói về dự đoán trong tương lai chẳng hạn dân số, lợi nhuận, tỉ lệ bệnh mắc phải, … thì lúc đó Simple Future hay Future Perfect tất yếu phải được vận dụng.

TỪ VỰNG

Các bạn hãy nhìn vào danh sách liệt kê một số động từ dự đoán (verbs of prediction) bên dưới xem mình biết được bao nhiêu trong số chúng.

Verbs of Prediction:

 • predict
 • prophesy
 • project
 • anticipate
 • estimate
 • assume
 • expect
 • foretell
 • forecast
 • foresee

Lẽ đương nhiên không phải tất cả đều được sử dụng trong Writing Task 1. Chính văn phong báo cáo buộc chúng ta phải lọc ra trong số đó. Prophesy, assume, foretell, và foresee sẽ là những từ không thể được sử dụng trong Writing Task 1 nhé các bạn.

CẤU TRÚC

Việc sử dụng nhiều động từ dự đoán (verbs of prediction) cùng lúc không nằm ngoài mục đích thay đổi, tránh lặp từ. Sau khi biết được động từ dự đoán nào sẽ được sử dụng, tiếp đến là việc sử dụng chúng như thế nào. Nhắc đến dự đoán là nhắc đến tương lai Will. Bên cạnh đó, các bạn còn nhiều cách để có thể chuyển tải cùng một nội dung thông qua nhiều cách.

 • is likely to
 • is forecast (forecasted) to
 • is set to
 • is expected to
 • is predicted to
 • is anticipated to
 • is projected to
 • is estimated to

Dưới đây là một ví dụ:

 1. It is predicted that book sales will increase by 2020.
 2. Book sales are predicted to increase by 2020.
 3. An increase in book sales by 2020 is predicted.
 4. The prediction is that book sales will increase by 2020.
 5. The prediction for book sales to increase by 2020 …

THỰC HÀNH

Căn cứ vào nội dung chia sẻ ở trên, các bạn cố gắng thực hiện bài tập dưới đây bằng cách viết ra tất cả những cách diễn đạt có thể.

 1. By the year 2030 the population will have increased to nearly 70 million.
 2. The estimated recovery in ticket purchases will happen in the third quarter.
 3. Advances in technology are not expected to slow down in the coming years.
 4. Attendances will decline gradually in the next two years.
 5. Sales will climb at the rate of 20 per cent a year.
 6. It is forecast that passenger numbers will increase substantially.
 7. The projected sales next month will be lower than this month.
 8. Spectator numbers will be rising dramatically towards the end of the year.

Chúc các bạn học tốt và hen gặp lại!

Võ Minh Sử – Chủ sáng lập Homeschooling English Center