VERBS OF MOVEMENT trong IELTS WRITING TASK 1

IELTS WRITING TASK 1 – VERBS OF MOVEMENT

Có thể nói phần khó khăn nhất với học viên trong Writing Task 1 chính là body paragraph. Nhiều bạn tỏ ra lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu cho bài phân tích bởi mỗi dạng biểu mẫu ắt sẽ có cách triển khai khác nhau, ngôn ngữ từ đó cũng khác nhau.

Nói như vậy cũng không phải là không có phương pháp để làm phần body của writing task 1, bạn mới bắt đầu thì chỉ nên tập trung vào những đặc điểm chung nhất rồi từ từ hãy phân tích chuyên sâu. Trong giới hạn bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào những động từ chỉ sự dịch chuyển (verbs of movement) bởi lẽ dù là chart hay graph nào thì sự dịch chuyển chỉ thể hiện ở bốn hướng: TĂNG – DAO ĐỘNG – ỔN ĐỊNH – GIẢM

VERBS NOUNS
TĂNG rise rise
increase increase
grow growth
improve improvement
go up upward trend
DAO ĐỘNG fluctuate fluctuation
vary variation
·      rise and fall

·      move up and down

ỔN ĐỊNH ·      level out

·      stabilize

·      settle down

·      did not change/unchanged

·      stay constant

·      remain the same/stable/static/steady

·      reach a plateau

GIẢM fall fall
decrease decrease
decline decline
dip dip
go down downward trend

 

Tôi xin lưu ý các bạn mới bắt đầu là đừng vội vàng học cùng một lúc quá nhiều từ vựng, thay vào đó học đến đâu bạn nên kết hợp thực hành đến đó thì mới khả thi. Còn một điều nữa là nên hợp kết hợp cả VERB và NOUN cùng một lúc dể tạo sự đa dạng trong lối diễn đạt. 

Ex: (verbs of movement)

  • The most noticeable feature of the chart was the sharp fall in the attendance – amazing/remarkable/outstanding cũng có thể kết hợp với feature
  • There was a gradual decline in profits over last year – decline có thể đi kèm với dramatic/considerable/sharp/steep/slight để sự mức độ mạnh yếu
  • There was very little difference in the trend in sales for all five companies – bên cạnh upwarddownward trend, bạn cũng có thể nói general/underlying/growing/recent/latest trend
  • Shopper numbers fluctuated over most of the year – nếu dao động mạnh thì wildly và ngược lại là slightly
  • The amount of energy used remained steady throughout the first nine months – phần lớn khuynh hường này chúng ta dùng với VERB và ADJ, bên cạnh reach a plateau thì a period of stability cũng là một sự lựa chọn không tệ

Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các bạn lối diễn đạt các xu hướng cơ bản trong Writing Task 1 (verbs of movement).  Mời các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những bài chia sẻ sắp tới với lượng kiến thức nhiều hơn, sâu hơn.  

Những gì tôi chia sẻ chỉ thật sự hữu ích khi các bạn biết rèn luyện để biến của tôi thành của các bạn. Hãy ghi nhớ những động từ chỉ sự chuyển động (verbs of movement)này nhé.

Tham khảo thêm các bài viết về writing tại đây

Võ Minh Sử – Chủ sáng lập Homeschooling English Center