Ielts writing introduction (task 1): Năm nhân tố cần phải có

Ielts Writing Introduction – TASK 1

Sự khác biệt dễ nhận thấy giữa Academic Module và General Module nằm ở phần Task 1. Trong khi Academic Module yêu cầu bạn phải trình bày, báo cáo thông tin bạn nhìn thấy từ nhiều loại biểu mẫu khác nhau (bar chart, line graph, pie chart, table, diagram,…) thì bạn phải viết một lá thư với nhiều tình huống trong đời sống hàng ngày (application form, complaint, congratulation, request information, …) trong General Module.

Sự khác biệt này đến từ đối tượng nhắm đến của cả hai: Academic Module dành cho mục đích học tập (phần lớn là du học sinh) ở nước ngoài phải thường xuyên trình bày, báo cáo, thuyết trình, General Module tâp trung cho mục tiêu định cư là làm việc nên việc thảo ra một lá thư xin việc hay phàn nàn về chất lượng dịch vụ nơi bạn sinh sống là điều cần thiết.

Xét trong pham vi phần Writing nói riêng thì sự khác biệt giữa TASK 1 và TASK 2 nằm ở cách sử dụng ngôn ngữ:

TASK 1 – descriptive language (report style) – văn báo cáo, miêu tả

TASK 2 – expressive language – văn biểu cảm

Vì lý do này, việc sử dụng I feel that, As I have written hay I suggest that thì không được phép sử dụng, thay vào đó What can be observed from the chart…, According to the table …, As is shown in this graph lại là sự lựa chọn tốt nhất trong Task 1.

Ielts Writing Introduction – TASK 1 VIẾT NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐẠT?

Những bạn lần đầu tiếp xúc với Writing Task 1 không khỏi bỡ ngỡ vì có nhiều loại bảng biểu với nhiều hình thức diễn đạt khác nhau. Mặc dù vậy, cách tiếp cận với chúng cũng theo một mô tip nhất định chứ không quá dàn trãi.

Điển hình là trong bài chia sẻ này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét những nhân tố cần và đủ cho phầnIelts Writing Introdution TASK 1 chung cho tất cả các loại sơ đồ của Ielts Writing TASK 1.

1.     Unit of measurement – đại lượng đo lường (meter, millions, dollar, pound, percentage, …)

2.     What the measurement relates to – đại lượng đo lường đó liên quan đến khía cạnh báo cáo nào

3.     The groupings used – những nhóm đối tượng (nhóm tuổi, quốc gia, châu lục, công ty, …)

4.     Location – nơi diễn ra

5.     Time frame – khung thời gian

Ví dụ: Để giúp các bạn dễ hình dung về Ielts Writing Introduction task 1, chúng ta cùng nhau phân tích Bar chart của writing task 1 như bên dưới.

The chart below shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

IELTS_Writing_Task_1_157.png

Năm nhân tố cần thiết phải nhắc đến trong phần Introduction của Ielts writing task 1 trong đề trên:

1.     Unit of measurement –  millions

2.     What the measurement relates to –  the number of passengers per year

3.     The groupings used –  three major airport (John F. Kennedy, LaGuardia, Newark)

4.     Location – New York city

5.     Time frame – 1995 – 2000

Tổng hợp các thông tin chúng ta có được cho Ielts writing introduction – task 1 như sau:

The bar chart shows the number of passengers in millions who visited New York city through three major airports – John F. Kennedy, LaGuardia, and Newark over a six-year period from 1995 to 2000.

Để đa dạng hóa cấu trúc và từ vựng, các bạn có thực hiện một vài thay đổi nhỏ:

  • The bar chart shows/indicates/presents/provides the information about …
  • The number of passengers – how many people/visitors/travelers
  • Visited – paid a visit to
  • Over a six-year period – in the period of, in the given time from … to/between … and

Nhiều bạn sẽ thắc mắc trong Task 1 không hiếm bắt gặp những biểu mẫu bao gồm nhiều chart/graph kết hợp thì lúc đó sẽ xử lý thế nào. Bạn vẫn phải đảm bảo 5 nhân tố cơ bản ở trên chỉ có điều lúc này Introduction có chèn thêm thông tin từ những chart/graph khác ngăn cách nhau bởi liên từ while.

You should spend about 20 minutes on this task.

The table below shows CO2 emissions for different forms of transport in the European Union.

The Pie Chart shows the percentage of European Union funds being spent on different forms of transport.

Write at least 150 words.

ielts writing introduction

ielts writing introduction 2

Ví dụ: Introduction mẫu cho đề trên như sau:

The bar chart shows how much CO2 (how nay gram of CO2) was emitted per passenger kilometer by four various/different methods/means/modes/types of transport in the European Union, while the pie chart indicates how much was spent/European Union spending/outlay on transport.

Như vậy, tôi vừa chia sẻ với các bạn 05 nhân tố cần thiết cho Ielts writing introduction của Task 1. Các bạn cũng đã hiểu cần viết như thế nào để phần Introduction của mình được gọi là “ĐẠT”. Vậy hãy lấy 1 đề writing task 1 ra và thực hành ngay thôi nào bạn!

 Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần bàn cho phần Writing task 1 này nhưng xin hẹn lại bài post tiếp theo.

Xem thêm bài viết về writing task 1 tại đây

Võ Minh Sử – Chủ sáng lập Homeschooling English Center.