Chuyên mục luyên thi IELTS Speaking – Phần 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN

IELTS Speaking – THÔNG TIN CÁ NHÂN

BẠN CÓ HIỂU RÕ BẢN THÂN MÌNH CHƯA? (Ielts Speaking)

Nhiều học viên đã và đang theo học với tôi dù đã được nhắc nhở nhiều lần rằng nên liệt kê một loạt những thông tin cá nhân và sinh hoạt đời thường để sử dụng lâu dài cho bài ielts Speaking nhưng rốt cuộc đâu lại vào đấy. Thậm chí nhiều em khi tham gia phỏng vấn Ielts Speaking Part 1 còn phải ngớ người ra không biết bản thân mình thích ăn gì nhất.

Các bạn đừng để bản thân buộc phải cố nhớ ra một cái gì đó thuộc về cá nhân mình, việc học như vậy về lâu dài hay ngắn hạn thì cũng không hợp logic và có hệ thống. Bởi lẽ, trong khi còn phải vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì thì làm sao có thể trình bày một cách lưu loát được khi làm bài thi ielts speaking. Vì lý do này, tôi đã soạn sẵn một số thông tin mang tính cá nhân theo từng chủ đề bên dưới ở mức độ tổng quát để tiện cho việc học Ielts Speaking của các bạn.

Hãy dành thời gian để trả lời các câu hỏi mang tính thông tin cá nhân sau, và vận dụng nó một cách xuyên suốt trong quá trình học, thi IELTS Speaking và cả trong cuộc sống bạn nhé. Ngoài tầm quan trọng trong kỳ thi IELTS, Chúng sẽ tạo nên sự chuyên nghiệp, tính logic và có hệ thống chon con người bạn . Sẽ rất hiệu quả đấy!

Vấn đề quan trọng khi đọc một TIPS hay một kim chỉ nam nào đó: Chính là mình đã vận dụng chúng như thế nào? Bắt đầu trả lời các câu hỏi sau thôi nào bạn!

 

    1. YOU and IELTS

–       Reasons you take IELTS:

……………………………………………………………………………………

–       How many times you have taken IELTS:

……………………………………………………………………………………

–       Things you enjoy about learning English:

……………………………………………………………………………………

–       Things you dislike about learning English (if any):

……………………………………………………………………………………

    2. STUDY

–       Your major:

……………………………………………………………………………………

–       Reasons you chose your major:

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite subject and why:

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite teacher and why:

……………………………………………………………………………………

    3. LIFESTYLE

–       Your hobbies:

……………………………………………………………………………………

–       Things you do in your free time:

……………………………………………………………………………………

–       Things you do to keep fit and stay healthy:

……………………………………………………………………………………

    4. FAMILY

–       Number of people in your family:

……………………………………………………………………………………

–       The person you are most similar to in your family:

……………………………………………………………………………………

–       The person you get on best with in your family:

……………………………………………………………………………………

–       Things you do together with your family:

……………………………………………………………………………………

    5. FRIENDS

–       Your best friend’s name:

……………………………………………………………………………………

–       Your best friends’ personality:

……………………………………………………………………………………

–       Kind of people you want to make friends with:

……………………………………………………………………………………

    6. WORK

–       Your job (if you are having one):

……………………………………………………………………………………

–       Your dream job when you were a child:

……………………………………………………………………………………

–       Advantages of your job:

……………………………………………………………………………………

–       Disadvantages of your job:

……………………………………………………………………………………

    7. HOME

–       Where you live:

……………………………………………………………………………………

–       People you live with:

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite room in your house:

……………………………………………………………………………………

–       Things you would change about your home if you had a chance:

……………………………………………………………………………………

    8. HOMETOWN

–       Where you were born:

……………………………………………………………………………………

–       Things that your hometown is famous for:

……………………………………………………………………………………

–       Describe your hometown briefly:

……………………………………………………………………………………

9. BOOKS

–       Your all-time favorite book:

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite author:

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite time and place to read:

……………………………………………………………………………………

–       Genre of book you enjoy the most:

……………………………………………………………………………………

    10. FILMS

–       Your favorite actor / actress:

……………………………………………………………………………………

–       Describe your favorite actor / actress briefly:

……………………………………………………………………………………

–       Your all-time favorite movie:

……………………………………………………………………………………

–       Kind of film you enjoy the most:

……………………………………………………………………………………

    11. MUSIC

–       Kind of music you enjoy listening to:

……………………………………………………………………………………

–       The place and time when you feel like listening to music:

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite singer / musician:

……………………………………………………………………………………

–       Kind of music that is popular in your country:

……………………………………………………………………………………

    12. TRAVEL

–       Form of transport you prefer to use and why:

……………………………………………………………………………………

–       Kind of places you like to travel:

……………………………………………………………………………………

–       The person you like to travel with and why:

……………………………………………………………………………………

–       Things you do when you are traveling:

……………………………………………………………………………………

    13. SHOPPING

–       How often you go shopping:

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite shop and why:

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite piece of clothing:

……………………………………………………………………………………

–       Kinds of clothes you usually wear:

……………………………………………………………………………………

    14. SPORTS

–       Your favorite sport:

……………………………………………………………………………………

–       How often you play sports:

……………………………………………………………………………………

–       Most popular sports in your country:

……………………………………………………………………………………

–       Benefits of sports to your life:

……………………………………………………………………………………

    15. CHILDHOOD

–       Things you enjoyed doing as a child:

……………………………………………………………………………………

–       Your first memory of your childhood:

……………………………………………………………………………………

–       Your most embarrassing moment when you were a child:

……………………………………………………………………………………

    16. FOOD

–       Your favorite food:

……………………………………………………………………………………

–       How often you cook:

……………………………………………………………………………………

–       Food you are good at cooking:

……………………………………………………………………………………

–       Food you miss the most from home if you are living abroad:

……………………………………………………………………………………

    17. TECHNOLOGY

–       How often you use computers:

……………………………………………………………………………………

–       Things you often do on the Internet:

……………………………………………………………………………………

–       The technological device you like best:

……………………………………………………………………………………

–       Disadvantages of using computers too much:

……………………………………………………………………………………

    18. HEALTH

–       How often you go for medical check-ups:

……………………………………………………………………………………

–       How often you do physical exercises:

……………………………………………………………………………………

–       Things you do to be in good shape:

……………………………………………………………………………………

–        Things you do to relieve stress:

……………………………………………………………………………………

    19. DICTIONARIES

–       How often you use a dictionary:

……………………………………………………………………………………

–       What you use dictionaries for:

……………………………………………………………………………………

–       Kind of information you find in an dictionary:

……………………………………………………………………………………

    20. EVENINGS

–       Things you often do in the evenings:

……………………………………………………………………………………

–       Do you prefer to spend your evenings with family or friends?

……………………………………………………………………………………

–       Popular activities in the evenings for young people in your country:

……………………………………………………………………………………

    21. FLOWERS

–       Your favorite flower:

……………………………………………………………………………………

–       The last time you gave someone flowers:

……………………………………………………………………………………

–       The last time you received flowers from someone:

……………………………………………………………………………………

–       Flowers that have a special meaning in your country:

……………………………………………………………………………………

    22. GOING OUT

–       Things you like to do when you go out:

……………………………………………………………………………………

–       Do you prefer going out on your own or with your friends?

……………………………………………………………………………………

–       How often you go out in a week:

……………………………………………………………………………………

–       Where most young people like to go out in your country:

……………………………………………………………………………………

    23. HAPPINESS

–       Things that make you happy:

……………………………………………………………………………………

–       Things that make you unhappy:

……………………………………………………………………………………

–       Things you do to get rid of sadness and be happy:

……………………………………………………………………………………

    24. THE INTERNET

–       How often you go online:

……………………………………………………………………………………

–       What you use the Internet for:

……………………………………………………………………………………

–       How you get online:

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite website and why:

……………………………………………………………………………………

    25. NEWSPAPERS

–       How you usually get your news:

……………………………………………………………………………………

–       How often you read newspapers:

……………………………………………………………………………………

–       Kind of news you usually follow:

……………………………………………………………………………………

–       How most people get the news in your country:

……………………………………………………………………………………

    26. PETS

–       Pet(s) that you have (if any):

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite animal:

……………………………………………………………………………………

–       A popular pet to have in your country:

……………………………………………………………………………………

–       Reasons why people have pets:

……………………………………………………………………………………

27. TELEVISION

–       How often you watch TV:

……………………………………………………………………………………

–       Sorts of things your watch on TV:

……………………………………………………………………………………

–       Your favorite TV program:

……………………………………………………………………………………

–       Benefits of watching TV:

……………………………………………………………………………………

28. BIRTHDAYS

–       Things you did on your last birthday:

……………………………………………………………………………………

–       Describe briefly a birthday you enjoyed as a child:

……………………………………………………………………………………

–       Birthdays that are considered important in your country:

……………………………………………………………………………………
Trên đây chỉ là một số mang tính tham khảo, nếu bạn nào cảm thấy còn thiếu thì nhớ bổ sung thêm theo đúng như mẫu, quan trọng hơn hết là sau khi hoàn tất nhớ mang theo bên mình hoặc là cố gắng học thuộc luôn nội dung và đừng thay đổi nữa để phần Speaking của bạn phần nào nhẹ nhõm.

 

Võ Minh Sử – Chủ sáng lập Homeschooling English Center.