WRITING TASK 2 ACADEMIC WORDS – BENEFIT

August 27, 2016 // Comments

WRITING TASK 2 ACADEMIC WORDS – BENEFIT Bài chia sẻ lần trước giúp chúng ta điểm qua một vài cách sử dụng của hai từ APPROACH và ACQUIRE. Dù rằng những nội dung đó phần lớn được sử dụng trong Academic [...]

SOCIAL ISSUES: Speaking theo chủ đề

August 25, 2016 // Comments

IELTS SPEAKING – SOCIAL ISSUES Những thói hư tật xấu hay những tệ nạn (social issues) thì quốc gia nào mà không gặp phải, xã hội nào mà không tồn tại. Nhưng để có thể kể ra tất cả là điểu không [...]

The choice between cars and bicycles.

August 22, 2016 // Comments

Đây là đề IETLS Writing task 2 ngày 20.08 của IDP. The choice between cars and bicycles In some cities people are choosing cars instead of bicycles, while in other cities riding bikes are replacing cars. Why is this the case? The choice [...]

CHIẾN BINH START UP

August 12, 2016 // Comments

CHỌN LỌC CHIẾN BINH START UP ☑️ Bạn là sinh viên Cao Đẳng – Đại Học ĐẦY NHIỆT HUYẾT. ☑️ Bạn mong muốn NHÀ TUYỂN DỤNG SĂN ĐÓN mình khi còn ngồi trên giảng đường. ☑️ Bạn khát khao [...]

Direction on a Map

August 6, 2016 // Comments

Bạn đã biết cách làm dạng bài DIRECTION ON A MAP hiệu quả chưa? Tuy không phổ biến bằng các dạng khác như Multiple choice, Sentence/Table/Summary completion hay Short answer trong IELTS Listeing nhưng câu hỏi dạng [...]

The gap between the rich and the poor

August 3, 2016 // Comments

Ielts writing task 2 ngày 30.07 – IDP The gap between the rich and the poor The gap between the rich and the poor is increasingly wide, as rich people become richer and poor people grow poorer. What problems could this situation cause? What [...]

Writing task 2 Essay (16.07-IDP): Huyền

August 3, 2016 // Comments

IELTS WRITING TASK 2 IDP: In many countries, governments are spending a large amount of money on improving internet access. Why is it happening and do you think it is the most appropriate use of government money? WRITING TASK 2 ESSAY: It is [...]
1 2 3 13